Proste formatowanie warunkowe w MS Excel

Formatowanie warunkowe to mechanizm umożliwiający wyróżnianie komórek w arkuszu kalkulacyjnym na podstawie ich wartości. Od wersji 2007 MS Excel wprowadza wiele nowych możliwości prostego formatowania warunkowego bezpośrednio z rozwijanego menu w karcie Narzędzia główne. Wbudowane opcje to między innymi: – wyróżnianie komórek mniejszych, większych, równych czy pomiędzy...
read more

Formatowanie niestandardowe MS Excel

Arkusz kalkulacyjne MS Excel oferuje nam szeroką gamę wbudowanych formatów standardowych takich jak: liczbowe, walutowe, księgowe, daty i czasu itp. Każdy z tych formatów możemy dodatkowo przystosowywać do naszych potrzeb (ilość wyświetlanych miejsc po przecinku w formacie liczbowym, znak waluty dla formatu księgowego, sposób prezentacji liczb ujemnych itd.). Twórcy MS Excel dodali...
read more